top of page
  • Mijn tegels / stenen worden wit, wat nu ?"
    Witte uitslag/Kalkuitbloei Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement en water. Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide ofwel zogenoemde ‘vrije kalk’ gevormd. De kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan met kooldioxide (CO2) in de lucht, waardoor calciumcarbonaat ontstaat. Kalk is de enige stof in beton die niet gebonden is door de andere grondstoffen. Eenmaal buiten opgeslagen of in gebruik genomen, kan er dus een vervolgreactie tussen de naar buiten tredende vrije kalk en CO2 ontstaan, de zogenoemde ‘secundaire uitslag’. Met als mogelijk gevolg: witte uitslag op het betonoppervlak. Het ontstane calciumcarbonaat is, zonder het product aan te tasten, praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen. Echter, onder invloed van kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat in een stof die wel oplosbaar is. Zure verontreiniging in de lucht versnelt dit proces, waardoor witte uitslag op het betonoppervlak dus sneller verdwijnt op plaatsen in de buurt van veel industrie dan in gebieden met relatief schone lucht. Witte uitslag verdwijnt op den duur dus vanzelf, waarbij geduld letterlijk en figuurlijk een schone zaak is! Ontstane aantastingen van het oppervlak als gevolg van mechanische reiniging of reiniging bijvoorbeeld door inzet van zoutzuur, kunnen uiteraard niet gereclameerd worden. Ter geruststelling: witte kalkuitslag heeft géén negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een product en verdwijnt, zoals gesteld, op den duur vanzelf. Witte uitslag is geen reden tot afkeur van een geleverd product.
  • Kunnen wij de producten bij jullie zien ?
    Jazeker! Wij hebben buiten showrekken staan waarin onze producten te zien zijn. Wij hebben niet alle producten staan omdat er gewoonweg teveel zijn. Wij hebben ook brochures die u gratis kunt meenemen.
  • Hoeveel grind / split heb ik nodig ?
    Wij gaan uit van een verbruik van 75 kilo per m2 (laagdikte 5 cm) Dus bijvoorbeeld voor een tuin van 5 x 5 = 25 vierkante meter heeft u 25 x 75 kilo= 1.875 kg nodig

SIERBESTRATING HELVOIRT

Industrieweg 4 Helvoirt

bottom of page